Zeist Nieuws

Waar komt de naam Zeist vandaan?

Zeist is een dorp dat is ontstaan rond 1100. Voor die tijd was er nog helemaal niets op de locatie waar nu Zeist ligt. Het gebied nabij de Utrechtse Heuvelrug was moeras en drassig. Het was niet gemaakt om huizen op te bouwen. Nadat in Wijk bij Duurstede een dam gebouwd werd ontstond er bij Zeist land om op te bouwen. Eeuwenlang was het een klein dorpje met een kerk. Nadat het dorp werd ontdekt door de familie Nassau werden er meerdere buitenverblijven door de Adel gebouwd. Maar waar komt de naam Zeist vandaan?

Naam Zeist bestaat eerder dan het dorp

In de geschiedenis werd in het jaar 838 al de naam Zeist in de historische documenten gevonden. Het werd toen wel anders geschreven namelijk Seist. Volgens de archeologen kon het toen nog geen dorp zijn. Waarschijnlijk werd het gebied zo genoemd. Dit had te maken met de vegetatie die er toen groeide en de bodemgesteldheid. Nadat de eerste woningen gebouwd werden in Zeist hebben ze de naam overgenomen. Het dorp is dus eigenlijk vernoemd naar het onbewoonbare gebied dat in 838 voor het eerst een naam kreeg.

Weinig bekend over de naam Zeist

Buiten de documentatie hierboven is er weinig bekend over de naam Zeist. Het dorpje was eeuwenlang ook geen belangrijke plaats voor Nederland. Hierdoor zijn er amper vermeldingen over het bestaan van het dorpje. We weten pas dat het dorpje is gaan groeien doordat er voor de bouw van buitenhuizen meer mensen nodig waren. Door de werkgelegenheid en de industrie kwam Zeist pas echt in de belangstelling te staan. Dit is eeuwen nadat de plaats officieel een naam gekregen heeft. Voor de rest is er eigenlijk vrij weinig te vinden over de naam Zeist en het ontstaan van de naam. Dit zal waarschijnlijk ook onbekend blijven doordat er vrijwel geen vermeldingen over het dorpje te vinden zijn.

Comments are closed.